L’Esquerra de l’Eixample us desija una bona consulta el 2014

Felicitació de Nadal 2014

Felicitació de Nadal 2014

Anuncis

La Via Catalana des de l’aire

Ja tenim el vídeo de la Via Catalana cap a la Independència des de l’aire, fet gràcies als 24 ultralleugers que van immortalitzar la mobilització. Un repàs d’onze minuts a vista d’ocell en què es ressegueix el recorregut de la immensa cadena humana que va unir el país al llarg de 400 quilòmetres Podeu veure’l als següents enllaços:
VIMEO: https://vimeo.com/81984832
YOUTUBE:

Pla d’actuació ANC 2013-2014

El passat 28 de setembre el SECRETARIAT NACIONAL VA APROVAR el Pla d’Actuació 2013-2014 denominat ” VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDèNCIA” com a document de síntesi i treball en desplegament i concreció del Full de Ruta.

Aquest text serà PRESENTAT A TOTES LES TERRITORIALS I SECTORIALS ABANS DE FINAL DE MES EN REUNIONS ESPECíFIQUES.

El document incorpora 5 projectes que esperem ajudaran a assolir 1 objectiu ( la independència) per qualsevol dels 2 camins que, en les seves múltiples fórmules, el procés acabi seguin ( consulta -declaració d’independència) i donant resposta a les 3 línies estratègiques majoria social, internacionalització del procés i desenvolupament d’accions de sobirania.

A més a més, es va acordar aprovar una fase de PARTICIPACIó SOCIAL per a l’aportació de propostes al Pla d’Actuació 2013-2014 d’acord amb la següent metodologia i calendari:

– Període d’aportació de propostes i comentaris al pla d’actuació :

D l’1 d’Octubre al 20 d’Octubre. Aquest període quedarà obert posteriorment per a més aportacions.

– Metodologia:

Al pla d’actuació s’hi podran fer aportacions i comentaris. Els comentaris seran lliures i individuals, les aportacions seguiran els criteris del pla metodològic que es defineix en l’ANNEX-I: “GUIA DE PROJECTES” i es faran de forma col·lectiva.

– Canalització:

Els COMENTARIS: Tot soci de l’ANC podrà mostrar la seva opinió individual al pla d’actuació en forma de comentaris. Es podran fer de forma lliure a l’apartat corresponent de la pàgina URL que s’obrirà al fer clic sobre l’enllaç següent: “comentaris al pla d’actuació”.

http://www.deliberaweb.com/?seccio=veureforum&veureid=1116 [1]

Les APORTACIONS al pla d’actuació es faran enviant una fitxa d’aportació (segons el model de la fitxa d’aportació ANNEX-II). Només seran tingudes en compte les aportacions que hagin estat debatudes en alguna AT o en alguna AS, i per tant només s’admetran les que provinguin d’una adreça oficial “@assemblea.cat [2]” La fitxa d’aportació s’enviarà al correu plaactuació@assemblea.cat [2]

Tots els comentaris i especialment les aportacions seran tingudes en compte pels redactors de la VERSIÓ DEFINITIVA que es faci del document PLA d’ACTUACIÓ.